PROSÍM ZADEJTE VAŠE DATUM NAROZENÍ

Zapamtovat
Stiskem tlačítka VSTOUPIT potvrzujete podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů.

Pij s rozumem. Podmínky použití. Zásady ochrany osobních údajů. Zásady Cookie. Nutriční hodnoty. Jack Daniel’s, Old No. 7, Tennessee Honey, Tennessee Apple, Tennessee Fire a Gentleman Jack jsou registrované ochranné známky. ©2024 Jack Daniel's. Všechna práva vyhrazena. Pro více informací o zodpovědné konzumaci navštivte stránku pijsrozumem.cz a ourthinkingaboutdrinking.com Všechny ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Prosím, nesdílejte tento obsah s osobami mladšími 18 let.

Stáhnout pravidla ve formátu PDF

PRAVIDLA SOUTĚŽE

SOUTĚŽ O 20× JACK DANIEL'S SUD
A 40× BALÍČEK MERCHE JACK DANIEL'S

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout úplné a jasné znění pravidel soutěže „Jack Daniel's soutěž o sudy a balíček merche“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pořadatelem soutěže je:

Brown-Forman Czechia, s. r. o., Klimentská 46, Praha 1, 110 00, IČ 61459640, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28191 (dále jen „Pořadatel“). Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem resp. provozovatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. Technickým správcem evidenčního systému soutěže pro ČR je: Zaraguza CZ s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, IČ 24212491, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189137 (dále jen „Organizátor“).

B. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž bude probíhat od 17. ledna 2024 0:01:00 do 29. února 2024 23:59:59 (dále jen "doba trvání soutěže") ve všech prodejnách WHS: Makro, Benstar s.r.o., ELKO velkoobchod nápojů s.r.o., JIP východočeská, a.s., LESKO velkoobchod napojů, s.r.o., velkoobchod ČAS s.r.o., WINE LIFE a.s., BOBY-H s.r.o., VRTAL s.r.o, .ADAM VELKOOBCHOD s.r.o., Agrohobby s.r.o., Benecentrum s.r.o., CBA NUGET s.r.o., Astur & Qanto s.r.o., Peal a.s., DIOS Trading, spol. S.r.o., Holidays s.r.o., JASO-DISTRIBUTOR, spol. S.r.o., JONA Doksy s.r.o., Keska - FM s.r.o., RATIO s.r.o., Rest Napoje s.r.o., Stramis trans s.r.o., TRAFCO CZ s.r.o., TRON spol. s r.o., WORLD INVEST v.o.s., JK Drinks s.r.o., Brabec velkoobchod s.r.o., Koruna C+C Příbram, Finosa s.r.o., Rojal spol s.r.o. v České republice (dále jen "místo konání soutěže"). Z platných přihlášek bude vybráno celkem šedesát (60) výherců.

Tato pravidla Soutěže upravují podmínky Soutěže ve vztahu k soutěžícím s adresou bydliště a doručovací adresou v České republice.

C. SOUTĚŽNÍ PRODUKTY

Tato soutěž se vztahuje na následující produkty: Jack Daniel's Tennessee Whiskey 1l; Jack Daniel's Tennessee Honey 1l; Jack Daniel's Tennessee Fire 1l a Jack Daniel's Tennessee Apple 1l, které se prodávají se souhlasem pořadatele v místech konání soutěže.

D. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI:

 1. Pro účast v Soutěži musí být splněny následující podmínky:
  - věk soutěžícího musí být v den vyhlášení soutěže minimálně 18 let;
  - doručovací adresa soutěžícího musí být v České republice a soutěžící musí mít bydliště v České republice;
  - soutěžící musí poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů;
  - prokazatelný nákup alespoň jednoho ze soutěžních produktů;
  - souhlas s těmito pravidly soutěže a jejich dodržování.

 2. Soutěžící se může registrovat do soutěže při zakoupení alespoň jedné lahve Jack Daniel's Tennessee Whiskey 1l nebo Jack Daniel's Tennessee Honey 1l nebo Jack Daniel's Tennessee Fire 1l nebo Jack Daniel's Tennessee Apple 1l. Prostřednictvím jedné účtenky je možné zaregistrovat více soutěžních produktů najednou. Účtenku si musí uchovat jako doklad o nákupu. Soutěžící může vyhrát pouze jednu cenu po celou dobu trvání soutěže.

 3. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora, jakož i osoby s nimi spojené a další osoby podílející se na přípravě nebo organizaci této soutěže (dále jen "vyloučená osoba"). Ze Soutěže jsou rovněž vyloučeny osoby prodávající Soutěžní produkty, osoby s prodávajícím spojené, jakož i osoby, které se prokazatelně účastnily Soutěže na základě pokynů prodávajícího. Za osobu blízkou se považuje osoba definovaná v § 22 občanského zákoníku. V případě, že se vyloučená osoba stane výhercem, výhra se nepředává. Stejně tak nebude výhra předána, pokud organizátor zjistí nebo bude mít důvodné podezření na podvodné či nekalé jednání některého z účastníků či jiné osoby, která účastníkovi pomohla k výhře, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato pravidla nebo se pokusili jakýmkoli způsobem zkreslit celkové výsledky soutěže.

E. ÚČAST V SOUTĚŽI:

Soutěžící se soutěže účastní následujícím způsobem:

 1. Koupí si alespoň jednu láhev Jack Daniel's Tennessee Whiskey 1l nebo Jack Daniel's Tennessee Honey 1l nebo Jack Daniel's Tennessee Fire 1l nebo Jack Daniel's Tennessee Apple 1l v místě konání soutěže

 2. Navštíví internetové stránky www.vyhrajsjackem.cz (dále jen "soutěžní stránky") za účelem registrace, a to tak, že vyplní úplně a pravdivě soutěžní formulář na těchto soutěžních stránkách (dále jen "soutěžní formulář"):
  - Své jméno a příjmení,
  - Svou e-mailovou adresu,
  - Svůj datum narození
  - Datum nákupu a číslo účtenky (kód účtenky)/faktury, tj. údaj, který lze nalézt na účtence z nákupu soutěžního výrobku (dále jen "herní kód").

 3. Následně soutěžící odešle vyplněný soutěžní formulář pořadateli soutěže prostřednictvím soutěžních stránek.

 4. Okamžikem doručení platného a řádně vyplněného soutěžního formuláře v souladu s pravidly této Soutěže je soutěžící platně zařazen do Soutěže. O zařazení do Soutěže je soutěžící informován automaticky vygenerovanou zprávou, která se zobrazí po odeslání Soutěžního formuláře vyplněného v souladu s pravidly Soutěže.

 5. Do Soutěže se mohou přihlásit pouze ti soutěžící, kteří zcela splní stanovené podmínky soutěže a řádně a úplně vyplní registraci, tj. vyplní všechny požadované údaje, uvedou datum a čas z účtenky v požadovaném formátu a potvrdí souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud přihláška soutěžícího nebude obsahovat všechny požadované údaje, nebude do soutěže zařazena.

 6. Výherce soutěže bude vybrán náhodně ze všech účastníků, kteří se řádně zaregistrovali prostřednictvím soutěžního formuláře. Náhodný výběr bude proveden prostřednictvím funkce "Randbetween" a bude proveden pod dohledem nezávislé osoby co nejdříve po uzávěrce, nejpozději však do 3 pracovních dnů.

 7. Výherce budeme kontaktovat e-mailem nejpozději do 5 pracovních dnů po náhodném výběru. Před zasláním výhry výherci soutěže bude tento vyzván k prokázání se soutěžním dokladem, jehož soutěžní kód musí přesně odpovídat soutěžnímu kódu, který byl zadán v soutěžním formuláři. Organizátor si vyhrazuje právo vybrat náhradního výherce, pokud se původního výherce nepodaří ani po vynaložení přiměřeného úsilí kontaktovat nebo pokud původní výherce nebude moci přesvědčivě prokázat svůj věk. Jméno výherce bude zveřejněno na internetových stránkách www.vyhrajsjackem.cz.

 8. Účastník soutěže si musí uschovat účtenku prokazující nákup soutěžního výrobku. Datum na účtence musí předcházet nebo se shodovat s datem doručení soutěžního protokolu do registračního systému technického správce.

 9. Výhra propadá, pokud nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoli před předáním výhry zjištěno, že výherce porušil pravidla soutěže.

 10. Výherce je povinen převzít výhru a sdělit organizátorovi Soutěže adresu pro doručení výhry do 14 dnů od vyhlášení výherců. Pokud si výherce do 14 dnů výhru nevyzvedne nebo nesdělí adresu pro doručení, výhra propadá a Organizátor soutěže má právo vybrat jiného výherce.

 11. Na výhru v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplatit ani vyměnit za jiné zboží.

 12. Ze Soutěže jsou vyloučeny soutěžní kódy doručené Organizátorovi v jiné než předepsané podobě, neúplné, fiktivní, opakující se soutěžní kódy a soutěžní kódy, které jsou jakýmkoli způsobem v rozporu s těmito pravidly. Po zaslání 20 neplatných soutěžních kódů webového formuláře bude příjem soutěžních kódů od tohoto soutěžícího zastaven zablokováním jeho IP adresy.

 13. Pořadatel a organizátor neodpovídají za technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky a neodpovídají za případné problémy s funkčností webových stránek Soutěže www.vyhrajsjackem.cz, na kterých budou zveřejněny informace o soutěži a kde bude k dispozici soutěžní formulář.

 14. Do Soutěže budou zařazeny pouze platné soutěžní zprávy z webového soutěžního formuláře. Platné soutěžní hlášení je takové, které bylo vygenerováno technickým správcem. Pořadatel a technický správce Soutěže si vyhrazují právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech přijatých soutěžních hlášení.

F. VÝHRA V SOUTĚŽI:

 1. Hlavní cenou soutěže je Jack Daniel´s sud v hodnotě 4567 Kč včetně DPH. Vedlejší cenou soutěže je balíček Jack Daniel´s merche, zahrnující tašku, tričko, mikinu, kšiltovku a láhev na vodu, v hodnotě 3000 Kč včetně DPH. Celkem je do Soutěže zařazeno 20 hlavních cen a 40 vedlejších cen v celkové hodnotě 211340 Kč včetně DANĚ.

 2. Výherce neplatí žádnou daň spojenou s výhrami.

 3. Výhry budou expedovány nejpozději do 1 měsíce od uplatnění platného nároku na výhru. Pokud nebudou splněny všechny výše uvedené podmínky, nárok na výhru zaniká.

 4. Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky spojené s užíváním výher. Riziko poškození výhry přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

 5. Pořadatel neodpovídá za doručení provedené třetími stranami. Podmínky dodání zboží nebo služeb získaných v soutěži se řídí podmínkami jejich dodavatelů.

G. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Berete na vědomí, že společnost Brown-Forman Corporation (BROWN-FORMAN) a další společnosti ze skupiny BROWN-FORMAN (podrobné informace o nichž jsou k dispozici na vyžádání) nebo zástupci, partneři nebo držitelé licence společnosti BROWN-FORMAN budou nakládat s vašimi osobními údaji v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti BROWN-FORMAN https://legal.brown-forman.com/privacy-policy/czechia, pro legitimní obchodní účely, jako je poskytování personalizovaných služeb a obsahu, analýza a zvážení způsobů zlepšení našich služeb a produktů, a reakce na vaše požadavky. Vaše osobní údaje mohou být přeneseny do kterékoli země, kde společnosti skupiny BROWN-FORMAN nebo naši poskytovatelé služeb disponují zařízením, a vaše osobní informace budou uchovány v souladu s platnými zákony. Pokud si v budoucnu nepřejete dostávat další zprávy od skupiny BROWN-FORMAN a budete si přát, abyste z její databáze byli odstraněni, nebo pokud chcete upravit své údaje nebo změnit způsob, jakým od nás dostáváte zprávy, napište nám na: privacy@b-f.com.

H. OSTATNÍ PODMÍNKY

 1. Pořadatel a Organizátor si vyhrazují právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit.

 2. Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována

 3. Pořadatel a Organizátor soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel ani Provozovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou.

 4. Pravidla soutěže mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech souvisejících se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy Pořadateli soutěže. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Případné námitky k průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

 5. Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.vyhrajsjackem.cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle Pořadatele soutěže.

 6. Účastí v soutěži není soutěžící motivován či nucen k přímé konzumaci nebo spotřebě alkoholických nápojů.

V Praze dne: 9. 1. 2024

pijsrozumem.cz

Gentleman Jack, Jack Daniel's, Jack Daniel's Tennessee Apple, Old No.7, Tennessee Fire, a Tennessee Honey jsou registrované ochranné známky.
©2024 Jack Daniel's. Všechna práva vyhrazena.